Kibernetinio saugumo informacinis tinklas (KSIT)

KSIT paskirtis -  dalytis informacija apie galimus ir įvykusius kibernetinius incidentus, taip pat rekomendacijomis, nurodymais, techniniais sprendimais ir kitomis priemonėmis, užtikrinančiomis kibernetinį saugumą ir kibernetinio saugumo informacinio tinklo narių tarpusavio bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje.

KSIT nuostatai, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/453f7ef04be311ea8aceeadd0c5b168c

Pagrindinės funkcijos

  • dalintis informacija apie kenksmingą programinį kodą ir grėsmių indikatorius;
  • dalintis papildoma su kibernetinių incidentų tyrimu susijusia informacija tarp NKSC ir incidentą valdančios organizacijos;
  • dalintis už kibernetinį saugumą atsakingų organizacijų atstovų kontaktų duomenimis;
  • pranešti apie kibernetinius incidentus;
  • automatizuoti kibernetinių incidentų aptikimą;
  • diegti kibernetinio saugumo priemones;
  • Įtartino/žalingo programinio kodo tikrinimas;
  • KSIT narių tarpusavio komunikacija;

Kas gali būti nariu?

Kibernetinio saugumo informaciniu tinklu gali naudotis tik tie kibernetinio saugumo subjektai, kurie atitinka Kibernetinio saugumo informacinio tinklo nuostatuose nurodytus reikalavimus. (LR Kibernetinio saugumo įstatymas, 13 straipsnis, 2 dalis

NKSC rekomenduoja visoms valstybinėms įstaigoms bei organizacijoms, valdančioms Ypatingos Svarbos Informacinę Infrastruktūrą (toliau – YSII) ir/ar Valstybės Informacinius Išteklius (VII), registruotis šioje sistemoje. Tai galima padaryti užpildant registracijos formą ir atsiunčiant užpildytą registracijos formą su įstaigos lydraščiu Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos. NKSC darbuotojai, gavę Jūsų prašymą, suteiks nurodytiems darbuotojams, prieigą prie šios sistemos resursų.

Pranešti apie incidentą

užpildant specialią formą

rašant laišką el. p. [email protected]

skambinant tel. 1843