Naujienos

2022-11-07
2022 m. vasario 24 dieną prasidėjęs karas Ukrainoje apėmė ne tik Rusijos vykdytus kinetinius karinius veiksmus, bet aktyvią destrukcinę veiklą kibernetinėje erdvėje. Regioninio kibernetinės gynybos centro (NKSC filialo) parengtoje analizėje, remiantis viešais šaltiniais ir interviu su ekspertais medžiaga, yra aprašyti pagrindiniai Rusijos puolamieji kibernetiniai pajėgumai, pateikta kibernetinių išpuolių chronologija ir nagrinėjamos ryškiausios karo Ukrainoje metu vykdytos kibernetinės atakos prieš viešąjį sektorių ir verslo organizacijas.
2022-10-10
Lenkija taps penktąja valstybe, prisijungsiančia prie Regioninio kibernetinės gynybos centro (RKGC), kuris veikia kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos filialas.
2022-07-01
Daugiau kaip šimto organizacijų atstovai birželio 30 d. dalyvavo didžiausių šiais metais nacionalinių kibernetinio saugumo pratybų „Kibernetinis skydas 2022“ pasirengime. Pratybų organizatoriai – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC), pristatė pagrindinius pratybų organizavimo principus ir situacijas, kurias dalyviai savarankiškai turės suvaldyti rudenį vyksiančių pratybų metu.
2022-06-09
„Kibernetinėje erdvėje jokia valstybė ar kariuomenė negali veikti atskirai. Todėl informacijos apsikeitimas, ypač, žvalgybiniais kibernetinių grėsmių vertinimais, ir tarptautinis bendradarbiavimas, yra esminės sėkmės sąlygos“, ̶ sakė Regioninio kibernetinės gynybos centro, kuris yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro filialas, direktorius pulkininkas Romualdas Petkevičius birželio 8 d. dalyvaudamas Tarptautiniame kibernetinio saugumo forume FIC, vykstančiame Lilyje. Prancūzijoje.
2022-05-31
Krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius, gegužės 30 d. susitikęs su Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento atstove Mieke Eoyang ir Ukrainos gynybos viceministru Oleh Haiduk, aptarė Ukrainoje vykstančio mažiau matomo, bet nemažiau intensyvaus kibernetinio karo pamokas.
2022-05-03
Gegužės pradžioje baigėsi kelis mėnesius trukusi bendra Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės kibernetinės vadavietės US CYBERCOM vykdyta kibernetinės gynybos operacija „Hunt Forward“. Tai yra pirmas bendras Lietuvos projektas su JAV kibernetine vadaviete, kurio pagrindinis tikslas buvo stiprinti praktinį sąveikumą ir didinti svarbiausių tinklų atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
2021-12-10
Gruodžio 6-9 d. Regioninio kibernetinės gynybos centro (toliau – RKGC) direktorius pulkininkas Romualdas Petkevičius ir jį lydintys Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (toliau – NKSC) specialistai su darbiniu vizitu lankėsi Vašingtone (Jungtinėse Amerikos Valstijose), kur susitiko su kibernetinį saugumą kuruojančių institucijų atstovais.
2021-11-08
Lapkričio 8 d. krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius, susitikęs su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriumi Lietuvoje Robertu S. Gilchristu, aptarė pažangą plėtojant praktinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir gynybos srityje.
2021-09-28
Rugsėjo 27 d. įvyko pirmasis Regioninio kibernetinės gynybos centro (RKGC) Direktorių tarybos posėdis. Nuotoliniu būdu susijungę Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ukrainos ir Sakartvelo atstovai pasidžiaugė pasiektu progresu, dėkojo Lietuvai už nuveiktus parengiamuosius darbus ir patvirtino RKGC Grėsmių analizės skyriaus, kuriame dirbs tarptautinė komanda, veiklos planą 2021-2022 m.
2021-09-24
Rugsėjo 24 d. Jungtinių Amerikos Valstijų Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Markas J. Schindleris (Mark J. Schindler) lankėsi Kaune įsikūrusiame Regioniniame kibernetinės gynybos centre, kuris veikia kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro filialas.
2021-09-09
Tarptautinis ir sparčiai augantis Regioninis kibernetinės gynybos centras, veikiantis Kaune, ieško naujų komandos narių.
2021-07-16
Liepos pradžioje oficialiai buvo įkurtas Regioninis kibernetinės gynybos centras (toliau – RKGC), kuris veiks kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos dalis. Liepos 14 d. vadovauti jam paskirtas pulkininkas Romualdas Petkevičius sako sieksiantis, kad per artimiausius metus RKGC taptų regionine praktinio bendradarbiavimo platforma, padėsianti apginti šalių kritinės infrastruktūros objektus nuo kibernetinių atakų. Pateikiame interviu su plk. R. Petkevičiumi, kuriame jis pristato RKGC viziją ir artimiausius darbus.