Pažeidimų tipai

CERT-LT atlieka tyrimus, kai yra įvykdyta ar vis dar vykdoma:

Elektroninių paslaugų trikdymas (angl. Denial of Service, DoS) – veiksmas, kuriuo trikdomas viešojo ryšių tinklo ir (ar) informacinės sistemos darbas arba viešuoju ryšių tinklu teikiamos paslaugos.

Informacinės sistemos užvaldymas (angl. System Compromise) – neteisėtas informacinės sistemos išteklių naudojimas ir (arba) neteisėtas prisijungimas prie šios sistemos.

Kenkimo programinė įranga (angl. Malicious Software) – programinė įranga ar jos dalis, kuri sukurta neteisėtai prisijungti ar padeda neteisėtai prisijungti prie informacinės sistemos ar viešojo ryšių tinklo ir kuria galima sutrikdyti ar pakeisti jų veikimą, juos užvaldyti, sunaikinti, sugadinti, ištrinti ar pakeisti elektroninius duomenis, panaikinti ar apriboti galimybę jais naudotis ir neteisėtai pasisavinti ar kitaip panaudoti neviešus elektroninius duomenis tokios teisės neturintiems asmenims.

Kenkimo veika – veiksmas ar neveikimas, keliantis grėsmę viešųjų ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir (arba) elektroninės informacijos prieglobos paslaugų saugumui ir vientisumui.

Klastojimas (angl. phishing) – apgaulingas tinklalapis, panašus į tikrąjį (pvz., Facebook, Paypal) ir kopijuojantis tikrojo logotipą, pavadinimą, paveikslėlius ir tekstus. Klastojimo puslapių tikslas yra pavogti aukos prisijungimo duomenis.

Vientisumo pažeidimas – viešojo ryšių tinklo ar jo dalies pažeidimas, sutrikdantis šiuo tinklu teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ar elektroninės informacijos prieglobos paslaugų nepertraukiamą teikimą, arba elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjo naudojamos įrangos pažeidimas, sutrikdantis nepertraukiamą elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikimą.