Apie RKGC

Regioninis kibernetinės gynybos centras (RKGC) yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) filialas.

RKGC misija: plėtojant bendradarbiavimą su strateginiais partneriais vykdyti kibernetinių grėsmių analizę, organizuoti kibernetinio saugumo ekspertų mokymus ir įgyvendinti mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje.

RKGC pagrindiniai veiklos tikslai:

 • stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Ukraina, Sakartvelu ir kitais strateginiais Lietuvos partneriais kibernetinio saugumo srityje;
 • kartu su partneriais, vykdyti kibernetinių grėsmių analizę;
 • organizuoti kibernetinio saugumo ekspertų mokymus;
 • vykdyti tarptautinius mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje.

Siekdamas šių tikslų RKGC:

 • kaupia ir analizuoja partnerių šalių gerąsias kibernetinių grėsmių atpažinimo ir incidentų valdymo praktikas;
 • kartu su rotacijos būdu atvykusiais partnerių ekspertais, analizuoja ir vertina gaunamą informaciją apie kibernetinio saugumo pažeidimus bei spragas, grėsmių tendencijas ir kitas su kibernetiniu saugumu susijusias rekomendacijas, ir dalinasi ja su NKSC ir krašto apsaugos sistemos (KAS) struktūriniais padaliniais bei šalių partnerių atitinkamomis institucijomis;
 • rengia kibernetinių grėsmių analizės informacijos biuletenius, informacijos suvestines, kibernetinių grėsmių indikatorius (angl. Indicators of compromise - IoC), ir šia informacija dalinasi su NKSC ir KAS struktūriniais padaliniais bei šalių partnerių atitinkamomis institucijomis;
 • prisideda prie partnerių sąveikos kibernetinio saugumo srityje stiprinimo;
 • dalyvauja rengiant nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitas;
 • vysto mokymų infrastruktūros platformą (angl. cyber range), rūpinasi jos visapusišku panaudojimu, naujo turinio kūrimu;
 • rengia kibernetinio saugumo mokymų programas ir organizuoja nacionalinius bei tarptautinius kibernetinio saugumo mokymus ir pratybas;
 • organizuoja kibernetinio saugumo mokymus NKSC bei KAS darbuotojams, kritinės infrastruktūros subjektams ir šalių partnerių ekspertams;
 • inicijuoja ir įgyvendina tarptautinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje;
 • prisideda įgyvendinant kitus NKSC vykdomus mokslinius tyrimus.


RKGC struktūra

DirektoriusRomualdas Petkevičius Pulkininkas Romualdas Petkevičius (gimęs 1967-01-30) nuo 2021 m. liepos 14 d. Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko įsakymu paskirtas vadovauti Regioniniam kibernetinės gynybos centrui.

Darbinė patirtis:
2021 liepa – Direktorius, Regioninis kibernetinės gynybos centras (NKSC filialas), Lietuva
2018 – 2021 Direktorius, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras (NATO ENSEC COE), Lietuva
2015 – 2018 Nacionalinis sąveikos atstovas transformacijai, Lietuvos nacionalinio sąveikos atstovavimo transformacijai grupė (NATO HQ SACT), JAV
2014 – 2015 Direktorius, Ginkluotės ir valdymo sistemų departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Lietuva
2012 – 2014 Direktorius, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras (NATO ENSEC COE), Lietuva
2011 – 2012 Patarėjas, Gynybos politikos ir planavimo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Lietuva
2008 – 2011 Nacionalinis karinis atstovas, Vyriausioji Jungtinių Pajėgų Europoje vadavietė (NATO SHAPE), Belgija
2004 – 2008 Gynybos atašė, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada
2000 – 2003 Direktorius, NATO departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Lietuva
1998 – 2000 Viršininkas, Karinių oro pajėgų operatyvinės veiklos ir planavimo poskyris, vėliau – S4 Logistikos valdyba, Karinės oro pajėgos, Lietuva
1992 – 1997 Vyriausiasis inžinierius, Karinės oro pajėgos, Pirmoji aviacijos bazė, Lietuva

Išsilavinimas:
2003-2004 Aviacijos karo koledžas, Maksvelis AFB, Montgomeris, Alabama, JAV
1997-1998 Aviacijos pajėgų ir štabo koledžas, Maksvelis AFB, Montgomeris, Alabama, JAV
1985-1990 Karo akademija, Ryga, Latvija

Apdovanojimai:
2004 Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ – Karininko kryžiumi
2010 JAV nuopelnų legionas (Karininko laipsnis)