Apie RKGC

Regioninis kibernetinės gynybos centras (RKGC) yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) filialas.

RKGC misija: plėtojant bendradarbiavimą su strateginiais partneriais vykdyti kibernetinių grėsmių analizę, organizuoti kibernetinio saugumo ekspertų mokymus ir įgyvendinti mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje.

RKGC pagrindiniai veiklos tikslai:

 • stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Ukraina, Sakartvelu ir kitais strateginiais Lietuvos partneriais kibernetinio saugumo srityje;
 • kartu su partneriais, vykdyti kibernetinių grėsmių analizę;
 • organizuoti kibernetinio saugumo ekspertų mokymus;
 • vykdyti tarptautinius mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje.

Siekdamas šių tikslų RKGC:

 • kaupia ir analizuoja partnerių šalių gerąsias kibernetinių grėsmių atpažinimo ir incidentų valdymo praktikas;
 • kartu su rotacijos būdu atvykusiais partnerių ekspertais, analizuoja ir vertina gaunamą informaciją apie kibernetinio saugumo pažeidimus bei spragas, grėsmių tendencijas ir kitas su kibernetiniu saugumu susijusias rekomendacijas, ir dalinasi ja su NKSC ir krašto apsaugos sistemos (KAS) struktūriniais padaliniais bei šalių partnerių atitinkamomis institucijomis;
 • rengia kibernetinių grėsmių analizės informacijos biuletenius, informacijos suvestines, kibernetinių grėsmių indikatorius (angl. Indicators of compromise - IoC), ir šia informacija dalinasi su NKSC ir KAS struktūriniais padaliniais bei šalių partnerių atitinkamomis institucijomis;
 • prisideda prie partnerių sąveikos kibernetinio saugumo srityje stiprinimo;
 • dalyvauja rengiant nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitas;
 • vysto mokymų infrastruktūros platformą (angl. cyber range), rūpinasi jos visapusišku panaudojimu, naujo turinio kūrimu;
 • rengia kibernetinio saugumo mokymų programas ir organizuoja nacionalinius bei tarptautinius kibernetinio saugumo mokymus ir pratybas;
 • organizuoja kibernetinio saugumo mokymus NKSC bei KAS darbuotojams, kritinės infrastruktūros subjektams ir šalių partnerių ekspertams;
 • inicijuoja ir įgyvendina tarptautinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje;
 • prisideda įgyvendinant kitus NKSC vykdomus mokslinius tyrimus.


Vadovė

Inga ŽukauskienėInga Žukauskienė

Inga Regioninio kibernetinės gynybos centro, kuris veikia kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro filialas, direktorės pareigas pradėjo eiti nuo 2023 m. birželio. Prieš tai ji dirbo kibernetinio saugumo vadove verslo sektoriuje ir sukaupė daug vertingos tarptautinių ryšių ir kibernetinio saugumo politikos formavimo patirties dirbdama Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijose. Inga turi kibernetinio saugumo vadybos magistro mokslinį laipsnį, kurį įgijo Mykolo Riomerio Universitete Vilniuje, ir tarptautinių santykių magistro laipsnį, kurį įgijo Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Inga aktyviai pasisako už įtrauktį, įvairovę ir naujų talentų pritraukimą į kibernetinio saugumo sritį bei yra viena iš „Women4Cyber Lithuania“ bendruomenės įkūrėjų ir buvusi vadovė.