CERT-LT bendradarbiaus su KZ-CERT

2012-12-20

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Respublikinė ekonominės veiklos valstybės įmonė Techninės pagalbos ir analizės telekomunikacijų srityje centras prie Kazachstano Respublikos susisiekimo ministerijos (KZ-CERT) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą (memorandumą). Šalys, siekdamos stiprinti informacinių sistemų ir elektroninių ryšių tinklų apsaugą nuo kibernetinių atakų ir didinti vidaus bei tarptautinių ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų apsaugos lygį, bendradarbiaus tirdamos tarptautinius kibernetinius incidentus, dalysis patirtimi, keisis informacija apie incidentus.

Visi pranešimai