Liudas Ališauskas pradeda vadovauti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui

2022-11-24

Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos vadovauti pradeda kibernetinio saugumo profesionalas Liudas Ališauskas. NKSC vadovas ypatingą dėmesį turės skirti Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumo kibernetinėms grėsmėms stiprinimui, kibernetinių incidentų valdymui ir visos valstybės kibernetinės brandos ugdymui. Kartu jis turės užtikrinti, kad NKSC struktūra, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai būtų optimalūs NKSC užduotims vykdyti.

L. Ališauskas yra baigęs Generolo Jono Žemaičio karo akademiją, 2004-2016 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir skirtinguose krašto apsaugos sistemos padaliniuose, nuo 2016 m. dirbo verslo sektoriuje ir buvo atsakingas už kibernetinio saugumo užtikrinimą energetikos ir finansų bendrovėse.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras yra pagrindinė Lietuvos kibernetinio saugumo institucija atsakinga už vieningą kibernetinių incidentų valdymą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą ir informacinių išteklių akreditaciją. 

Ankstesnio NKSC direktoriaus Ryčio Rainio ketverių metų kadencija baigėsi 2022 m. pavasarį.

Visi pranešimai