Nacionalinis kibernetinio saugumo centras – vieni vartai valstybės institucijoms, verslui ir gyventojams

2017-12-20

„Valstybės mastu šiais metais vykdyta nacionalinių kibernetinio saugumo pajėgumų konsolidavimo reforma finišuoja - nuo 2018 m. pradžios Nacionalinis kibernetinio saugumo centras vieno langelio principu pagalbą teiks tiek valstybės institucijoms, tiek verslui ir gyventojams“, – sako krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, gruodžio 19 d. Seimui pritarus teisės aktų projektams dėl Lietuvos kibernetinio ir informacinių išteklių saugumo sričių ir įstaigų konsolidavimo.

Pagal Seimo priimtas Kibernetinio saugumo įstatymo pataisas, Krašto apsaugos ministerija iš kitų valstybės institucijų sutelkia informacinių išteklių saugumo funkcijas ir tai, pasak viceministro E. Kerzos, įgalins ministeriją nuo šiol užtikrinti vieningą kibernetinių incidentų stebėjimą, valdymą ir atsakomybę.

Ryšių reguliavimo tarnybos kibernetinių incidentų valdymo padalinio funkcijų perkėlimu į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą (NKSC) įgyvendinamas vieno langelio principas. Toks funkcijų sutelkimas NKSC sumažins administracinę naštą valstybės ir privačių informacinių išteklių valdytojams, taip pat užtikrins paprastesnes incidentų valdymo nacionaliniame lygmenyje procedūras .

Valstybės informacinių išteklių saugumo politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką nuo 2018 m. pradžios formuos tik Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamentas, anksčiau dalis šių funkcijų buvo priskirta Vidaus reikalų ministerijai.

Lietuvos kibernetinės ir elektroninės saugos srityje diegiami pokyčiai apėmė šešių Krašto apsaugos ministerijos ir kitų biudžetinių įstaigų pertvarkymą ir funkcijų perskirstymą, iš kurių 2018 m. I ketvirtyje bus suformuoti 3 Krašto apsaugos ministerijos ir jai pavaldūs struktūriniai vienetai.

„Mūsų prioritetas yra ne tik sukurti efektyvią ir vieningą už kibernetinį saugumą atsakingą sistemą, bet ir efektyviai panaudoti valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo personalo gebėjimus ir valstybės lėšas“, – pabrėžia E. Kerza.

Konsoliduojant pajėgumus taip pat bus užtikrinta tolygi kibernetinės ir elektroninės saugos kompetencijų plėtra – vieningas saugos specialistų rengimas, investicijos į specializuotas IT sistemas ir regioninių kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimas.

2017 m. Vyriausybė patvirtino ypatingos svarbos informacinių išteklių sąrašą, o Krašto apsaugos ministerija ėmėsi lyderystės konsoliduojant valstybės kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos funkcijas bei tarnybas.

***

KAM kibernetiniai pajėgumai po reformos:

Įgyvendinus kibernetinės ir elektroninės saugos padalinių ir funkcijų perskirstymą, valstybės ryšių ir informacinių sistemų politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką formuos Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamentas.

Kibernetinius incidentus valdys, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei akreditavimo funkcijas vykdys vieningas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM, sudarytas Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos, Vyriausybinių ryšių centro ir Ryšių reguliavimo tarnybos Saugumo incidentų tyrimų padalinio (CERT-LT) specialistų pagrindu. Tokiu įstaigų apjungimu į NKSC įgyvendinamas vieno langelio principas.

Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų priežiūrą bei vystymą vykdys naujai formuojama Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, kuri bus sudaroma Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie KAM ir Vyriausybinių ryšių centro.

Visi pranešimai