NKSC prisideda stiprinant Sakartvelo specialistų kibernetinio saugumo gebėjimus

2022-06-13

Birželio 6-10 d. Lietuvoje viešėjo Sakartvelo Skaitmeninio valdymo agentūros specialistų delegacija, kuri domėjosi Lietuvos kibernetinio saugumo situacija ir sėmėsi ekspertinės patirties.

„Lietuvos pažanga užtikrinant mūsų šalies kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą yra naudingas ir įkvepiantis pavyzdys, galintis padėti tokioms valstybėms kaip Sakartvelas stiprinti jų gebėjimus tinkamai valdyti kibernetinio saugumo rizikas ir reaguoti į kibernetinius incidentus“,  ̶  sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) Kibernetinio saugumo valdymo departamento direktorius Jonas Skardinskas, šiuo metu vykdantis NKSC direktoriaus funkcijas.

Vizito metu svečiai išklausė NKSC parengtus pranešimus apie kibernetinių incidentų valdymą, CERT veiklos principus ir procesus. Jiems taip pat buvo pristatytas Lietuvos kritinės informacinės infrastruktūros apsaugos ir pažeidžiamumų vertinimo procesas, praėjusiais metais Lietuvoje įteisintas atsakingo kibernetinio saugumo spragų atskleidimo procesas, viešojo ir privataus verslo partnerystė. Krašto apsaugos ministerijos specialistai svečiams papasakojo apie Lietuvos kibernetinio saugumo teisinę bazę, vykdomus tarptautinius projektus.

Lankydamiesi Kaune Sakartvelo delegacija susipažino su NKSC taikomomis techninėmis kibernetinio saugumo ir monitoringo priemonėmis. Svečiai taip pat domėjosi Regioninio kibernetinės gynybos centro (NKSC filialo) veikla, nes jame jau beveik metus dirba Sakartvelo kibernetinio saugumo specialistai. 

NKSC kartu su Austrijos ekonomikos ir skaitmenizacijos ministerija šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos dvynių programą (angl. Twinning), skirtą kibernetinio saugumo gebėjimams Sakartvele stiprinti ir šis kartvelų vizitas Lietuvoje buvo šios programos sudėtinė dalis.

Dvynių programa yra Europos Sąjungos institucinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir šalių partnerių priemonė. Dvynių projektai sujungia ES valstybių narių ir paramą gaunančių šalių viešojo sektoriaus žinias, kad būtų galima priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų ir pasiekti konkrečių privalomų veiklos rezultatų vykdant tarpusavio veiklą.
 

Visi pranešimai