Prasidėjo tarptautinės tarpinstitucinės kibernetinės pratybos „X14“

2014-09-22

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, vykdydama nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERT-LT (angl. Computer Emergency Response Team) veiklą, 2014 m. rugsėjo 22 dieną pradėjo tarptautines tarpinstitucines kibernetines pratybas „X14“. Šios pratybos surengtos atsižvelgiant į šių dienų kibernetinio saugumo realijas, jose dalyvauja 25 valstybinės institucijos, 8 bankų atstovai ir 10 Lietuvos ir užsienio valstybių CERT padaliniai bei Galimų kibernetinių saugumo incidentų pasekmių valdymo grupės nariai.

CERT-LT padalinys, siekdamas, kad pratybos vyktų kuo natūralesnėmis sąlygomis, surengė jas be išankstinio įspėjimo ir informacijos apie datą. Šiomis pratybomis siekiama imituoti galimus incidentus artėjant euro įvedimui, todėl į pratybas įtrauktos susijusios institucijos, bankai ir tarptautiniai CERT padaliniai.

Pratybos vyksta specialiai joms sukurtoje platformoje, kuri leidžia valdyti galimų kibernetinių atakų scenarijų užduotis ir stebėti kiekvieno etapo vykdymą. Ši unikali platforma sukurta užduotims planuoti, vykdyti ir stebėti, atsižvelgta į ankstesnę Lietuvoje organizuotų pratybų praktiką.

Kaip ir ankstesnių mokymų, taip ir šių pratybų tikslas – stiprinti tarptinsitucinio bendradarbiavimo sprendžiant kibernetinius incidentus efektyvumą, komunikacijos spartą, būtinybę kritinėse situacijose rasti atsakingų institucijų atstovų kontaktus, pasirengimą naudoti lengvai prieinamas šifravimo priemones duomenų perdavimui viešaisiais tinklais ir įgūdžius operatyviai keistis informacija galimų kibernetinių incidentų metu.

Šių pratybų metu bus vertinamas institucijų gebėjimas reaguoti į iš anksto sumodeliuotus imituotus kibernetinius incidentus, tarp jų į didelio masto paskirstytąsias paslaugos trikdymo atakas, ryšio nutrūkimus ir kitus, kuriems spręsti, situacijai suvaldyti reikalingas gerai koordinuotas institucijų darbas.

„Institucijų bendradarbiavimas, komunikacijos greitis, reikalingų priemonių pasirinkimas yra visuma sudedamųjų dalių, kurios būtinos siekiant kuo efektyviau apsisaugoti nuo kibernetinių incidentų ar tinkamai reaguoti jiems įvykus. Todėl tokios praktinės treniruotės sąlygomis, kiek galima panašesnėmis į realias, sukuria prielaidas tinkamam atsakui.“, ‒ sakė Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis.

Visi pranešimai