Naujienos

2016-12-28
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja apie kritinę „PHPmailer“ saugumo spragą.
2016-12-06
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja apie itin didelį botnetą „Mirai“.
2016-12-19
Gruodžio 5-9 dienomis Europolas ir teisėsaugos institucijos iš Europos sąjungos ir kitų šalių, atliko koordinuotus veiksmus, nukreiptus prieš DDoS atakų paslaugas teikiančių tinklalapių naudotojus. Operacijos rezultatas - 34 suimti asmenys, įtariamaisiais apklausti ir įspėti 101 asmuo. Vykdant bendrus koordinuotus veiksmus aktyviai dalyvavo ir mūsų kolegos iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro.
2016-10-26
Europos policijos biure (Europolas) veikiantis Europos kibernetinių nusikaltimų centras (EC3) kartu su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis bei ES agentūromis ENISA ir eu-LISA spalio mėnesį pradėjo vieną iš Europos kibernetinio saugumo mėnesiui skirtų veiklų – informacinę kampaniją dėl kenkimo programų mobiliuosiuose įrenginiuose.
2016-10-17
2016 m. spalio 13-14 d. visoje Europoje vyko itin didelio masto kibernetinio saugumo pratybos Cyber Europe 2016, kurias organizavo Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra ENISA. Tai didžiausios ir sudėtingiausios iki šiol vykusios kibernetinio saugumo pratybos Europos Sąjungoje, kuriose dalyvavo kibernetinio saugumo specialistai iš daugiau kaip 300 organizacijų iš 30 Europos Sąjungos ir EFTA šalių. Šių pratybų tikslas ‒ patikrinti bendradarbiavo procesus Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu, didinti kvalifikacinius gebėjimus kibernetinio saugumo srityje.
2016-10-13
2016-10-13, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) per 2016 m. III ketv. užfiksavo 12 563 incidentus pagal iš Lietuvos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, užsienio CERT tarnybų, atliekančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš Lietuvos interneto naudotojų gautus pranešimus. Palyginti su 2015 m. III ketv. (9 708 incidentai), incidentų padaugėjo 29,4 procento. Palyginti su 2016 m. II ketvirčiu (10 991 incidentas), incidentų padaugėjo 14,3 procento.
2016-10-04
2016-10-04, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) mini 10-ąsias savo veiklos metines. Per šį laikotarpį metinis tiriamų kibernetinių incidentų skaičius išaugo 447 kartus – nuo 93 incidentų per 2006 metus iki 41 583 incidentų per 2015 metus. „CERT-LT atlieka itin svarbią misiją saugodamas interneto naudotojus nuo įvairaus pobūdžio incidentų elektroninėje erdvėje“, ‒ sako RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. – „Per dešimtmetį RRT veikla kibernetinio saugumo srityje tapo viena iš prioritetinių, mūsų specialistų kompetencija pripažįstama ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose.“
2016-09-23
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja apie didelio masto duomenų nutekėjimą iš „Yahoo“ tinklo.
2016-09-22
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) įspėja apie didelės reikšmės saugumo spragą kompanijos „Cisco“ įrenginiuose.
2016-09-15
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) įspėja apie kritinę duomenų bazių valdymo sistemų „MySQL“ ir „MariaDB“ spragą.
2016-08-10
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Keitimosi duomenimis agentūra prie Gruzijos teisingumo ministerijos (KDA) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo kibernetinių incidentų prevencijos ir tyrimo srityje.
2016-08-10
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) įspėja apie 4 saugumo spragas, kurios aptinkamos daugybėje išmaniųjų įrenginių.

<1 ... 56789 ... 13>