Reikšmingai padidintas valstybės institucijų atsparumas kibernetinėms grėsmėms

2023-09-14

Krašto apsaugos ministerija kartu su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir Kertiniu valstybės telekomunikacijų centru sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą, kurio metu buvo įsigyta nauja ir atnaujinta turima kibernetinės saugos techninė įranga. Įsigytos įrangos pagalba buvo modernizuotas Saugusis tinklas, padidintas valstybės informacinių išteklių kibernetinis saugumas ir pagerinta kibernetinių grėsmių aptikimo prevencija.

Įgyvendinus projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“ buvo atnaujinti Saugiojo tinklo elementai, leidžiantys apdoroti didesnius Saugiuoju tinklu perduodamų duomenų srautus. Tai užtikrina valstybės atsparumą didesnėms paskirstyto atsisakymo aptarnauti (angl. „Distributed Denial of Service“, DDoS) kibernetinėms atakoms ir tuo pačiu leidžia institucijoms tarpusavyje dar greičiau keistis vis didėjančiais duomenų kiekiais. 
 
Saugiojo tinklo modernizavimas ir jo architektūros atnaujinimas suteikia galimybes prijungti prie šio tinklo dar daugiau svarbiausių valstybės institucijų. 
 
„Atsižvelgiant į Lietuvai kylančius iššūkius, tarp kurių yra ir augantis kibernetinių atakų skaičius, siekiame nuolat gerinti svarbių valstybei sistemų ir informacinės infrastruktūros apsaugą. Šiuo projektu padarytas kokybinis šuolis stiprinant valstybės informacinių išteklių apsaugą, o tuo pačiu ir jų patikimumą“, – sako krašto apsaugos viceministrė Greta Monika Tučkutė. 
 
Saugiuoju tinklu naudojasi valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, valstybės įmonės ir viešosios įstaigos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą. 
 
Projektui įgyvendinti skirta 7,5 mln. eurų ES lėšų.

Visi pranešimai