RRT glaudžiai bendradarbiaus su Gruzijos ekspertais kibernetinio saugumo srityje

2016-08-10

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Keitimosi duomenimis agentūra prie Gruzijos teisingumo ministerijos (KDA) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo kibernetinių incidentų prevencijos ir tyrimo srityje.

RRT ir KDA pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo tikslas ‒ kurti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sutelkti bendras pastangas bei techninius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad rimtų incidentų atveju būtų užtikrinti tinkami atsakomieji veiksmai. Pasirašiusios šalys bendradarbiaus tirdamos tarptautinius kibernetinius incidentus, dalysis patirtimi, keisis informacija apie incidentus.

Visi pranešimai