Viceministras E. Kerza: „Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre - ne tik modernios technologijos, bet ir puikūs specialistai“

2017-06-13

Viceministras E. Kerza ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, atsakingo už valstybės informacinių išteklių ir kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą, vadovybė su Lietuvos ir Slovėnijos valstybių vadovais aptarė kibernetinio saugumo šalyse iššūkius, papasakojo apie Lietuvoje priimtus teisės aktus kibernetinio saugumo ir gynybos srityse.Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovai taip pat pakvietė Slovėnijos kibernetinio saugumo specialistus dalyvauti Lietuvoje vyksiančiose plataus masto kibernetinės saugos pratybose „Kibernetinis skydas“.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro funkcijas vykdo Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie krašto apsaugos ministerijos, kuriai taip pat priklauso ir Vyriausybinis ryšių centras. Siekiant efektyvesnio valstybės kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo, Krašto apsaugos ministerija nuo birželio 8 d. įgaliota įgyvendinti valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teises ir pareigas. Ateityje planuojama įvertinti ministerijai priklausančių kibernetinio saugumo tarnybų funkcijų pasiskirstymą, atlikti veiklos efektyvumo analizę ir priimti atitinkamus sprendimus, didinančiais kibernetinio saugumo užtikrinimą.

Visi pranešimai