Kontaktinė informacija

Pranešti apie incidentą

Pranešti apie incidentą galima užpildant specialią formą arba rašant el. pašto adresu [email protected] (PGP/GPG: raktas) , arba skambinant telefonu 1843.

Korespondencijai

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
Gedimino pr. 40, Vilnius
Tel. +370 706 84116
El. paštas: [email protected],

Kiti kontaktai

Informacinių sistemų akreditavimas +370 706 63 187
Techninių ir organizacinių reikalavimų atitiktis +370 706 82 235
Administracija +370 706 84116
Žiniasklaidai +370 5 278 5270, el.p. [email protected]

Kibernetinio saugumo informacinis tinklas

Tinklas skirtas apjungti NKSC teikiamus resursus/paslaugas vienoje erdvėje, siekiant užtikrinti efektyvų kibernetinio saugumo informacijos dalinimąsi tarp kibernetinio saugumo subjektų (Registracija).

RFC 2350

Angliška RFC 2350 versija: PDF


Informuok apie korupciją

Jeigu pastebėjote korupcijos ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejus Krašto apsaugos sistemos institucijose, nedvejodami praneškite pasitikėjimo el. paštu [email protected].

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galima pranešti LR Specialiųjų tyrimų tarnybai „Karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.

Už korupcijos prevenciją Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie KAM atsakingas asmuo – Bendrųjų reikalų skyriaus viešojo administravimo specialistas, kurio kontaktiniai duomenys: tel. +370 706 63 033; el. p. [email protected].
Pranešėjui pageidaujant, anonimiškumas garantuojamas.

Korupcijos prevencijos programa:
http://kam.lt/lt/korupcijos_prevencija_kas/korupcijos_prevencijos_programa_2915.html

Partnerystė

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-oji valdyba. Adresas: Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius. Tel.: (8~5) 271 7933, faks. (8~5) 271 7997, el.paštas cyberpolice[a]policija.lt. Policijos elektroninių paslaugų sistemos tinklalapis https://www.epolicija.lt/
atlieka tyrimus dėl nepageidaujamo elektroninio pašto laiškų, gaunamų iš Lietuvos. Norėdami, kad būtų nagrinėjami nepageidaujamų el. laiškų siuntimo atvejai, turite kreiptis su raštišku prašymu išnagrinėti Jūsų gaunamus el.pašto pranešimus, kartu pridėkite el. pašto laiškų pavyzdžius su antraštėmis (angl. full headers) ir ekrano vaizdo kopijomis (angl. print screen). Galite pasinaudoti VDAI svetainėje skelbiama rašto forma. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius. Tel. (8 5) 279 1445, faksas (8 5) 261 9494, el. paštas ada[a]ada.lt. Svetainės adresas: http://www.ada.lt
Pagrindinė šios tarnybos paskirtis yra spręsti įvairias kompiuterinio saugumo problemas, kylančias LITNET tinkluose. Adresas: Studentų g. 48a-101, LT-51367 Kaunas. Tel. (8 37) 30 06 45, faksas (8 37) 30 06 43, el. paštas cert[a]litnet.lt (PGP/GPG Key ID: 0x8A314930). Svetainės adresas: http://cert.litnet.lt
Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: informavimo, pagalbos linijos ir karštosios linijos.
Svetainės tikslas yra suteikti kuo daugiau žinių, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje. Čia pateikiama informacijos apie kenksmingą programinę įrangą, nepageidaujamą elektroninį paštą (spam), sukčiavimo būdus internete ir kitas vartotojų saugumui kylančias grėsmes. Taip pat čia rasite rekomendacijų, kurių laikydamiesi galėsite išvengti incidentų, bei patarimų, ką daryti, jei supratote, kad jūsų saugumas buvo pažeistas.Užsienio organizacijos

Pagrindinės organizacijos, skatinančios ir remiančios CERT tarnybų veiklą pasaulyje ir Europoje.

FIRST (angl. Forum for Incident Response and Security Teams) - tai organizacija, skirta skatinti bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą incidentų prevencijos srityje, greitą reakciją į incidentus ir skleisti informaciją tarp jos narių bei interneto bendruomenės plačiąja prasme. FIRST bendram darbui vienija įvairias kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas iš vyriausybinių, komercinių bei mokslo ir švietimo organizacijų. FIRST – tai pripažintas pasaulinis reagavimo į kompiuterinius incidentus lyderis. Narystė šioje organizacijoje leidžia kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyboms efektyviau reaguoti į saugumo incidentus. Svetainės adresas: http://www.first.org
2014 m. spalį organizacijos TERENA ir DANTE susijungė į GÉANT. Į GÉANT sudėtį įeina 36 šalių organizacijos, kurios palaiko ir plėtoja akademinius tinklus. GÉANT skatina ir dalyvauja vystant aukštos kokybės tarptautinę informacijos ir telekomunikacijų infrastruktūrą mokslo ir studijų labui. Svetainės adresas: http://www.geant.org
ENISA (angl. European Network and Information Security Agency) - tai Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/2004, kuri siekia pagrindinio tikslo – koordinuoti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo veiksmus Europos lygmeniu. Vienas iš pagrindinių ENISA veiklos krypčių yra skatinti CERT grupių kūrimąsi Europoje bei derinti visų Europos CERT darbą užtikrinant incidentų valdymą. Svetainės adresas: https://www.enisa.europa.eu
NATO Ryšių ir informacijos agentūros Kibernetinio saugumo elementas yra atsakingas už visų veiklų, susijusių su kibernetiniu saugumu, planavimą ir vykdymą. Kibernetinio saugumo elementas apima ir NATO Kompiuterių incidentų reagavimo pajėgų (NCIRC) techninį centrą, teikiantį specializuotas paslaugas, kurios skiriamos užkirsti kelią kibernetinio saugumo incidentams, juos aptikti, reaguoti ir atkurti saugumo būklę. Svetainės adresas: https://www.ncia.nato.int