VASARIS

Blokuojamų domenų valdymo sistema "VASARIS" – tai centralizuota ir automatizuota domenų blokavimo sistema, Kibernetinio saugumo informacinio tinklo (KSIT) dalis.

Ši sistema leidžia nurodymus duodančioms institucijoms (sistemos naudotojams) ir juos įgyvendinantiems Lietuvos interneto paslaugų teikėjams (IPT) duoti privalomus nurodymus blokuoti domeno vardą ir šiuos nurodymus įgyvendinti

Pagrindiniai principai

  • Naudojimas. Visi Lietuvos interneto paslaugų teikėjai (IPT) ir visos sankcionuotą domenų blokavimą inicijuojančios institucijos (sistemos naudotojai) vieningai naudoja šią sistemą..
  • Atsakomybė. IPT iš sistemos "VASARIS" gauna blokuojamus domenus, kurių blokavimo faktas yra patvirtintas blokavimą inicijuojančios institucijos.
  • Greitis. Patvirtintas blokuojamas domenas tampa nepasiekiamas visiems IPT DNS naudotojams per mažiau nei 15 min.
  • Skaidrumas. Galimybė automatiniu būdu sužinoti ar IPT vykdo domeno blokavimą. Taip pat užblokuotos svetainės lankytojams pateikiama informacija apie aiški domeno blokavimo priežastį.

Tvarkytojai

1. Sankcionuotą domenų blokavimą inicijuojančios institucijos ir jų skelbiami sąrašai:

1.1. Lietuvos bankas, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-lb.txt

1.2. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-lpt.txt

1.3. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-lrtk.txt, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-lrtk-2.txt

1.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-vvtat.txt,

1.5. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-policija.txt

1.6. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-ntakd.txt

1.7. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, https://www.nksc.lt/doc/vasaris/siena-zeit.txt

2. Visi Lietuvos Interneto paslaugų teikėjai

Interneto paslaugų teikėjams

Blokuojamų domenų sąrašą pasiimti galima naudojant DNS RPZ (Domain Name Service Response Policy Zones) funkcionalumą iš NKSC priimant (zone transfer metodu) žalingų svetainių zonos failą.


Dėl tolimesnių veiksmų rekomenduojame susisiekti su NKSC atstovais el. paštu: [email protected]

Blokuojamų domenų sąrašą sudaro šie žalingi resursai:

  • svetainės, kurios yra naudojamos sukčiavimui ir kitiems neteisėtiems būdams surinkti informaciją (smishing, phishing, spear phishing, fraud, pan.);
  • užvaldytos svetainės ir jų ištekliai;
  • svetainės, platinančios kenkimo kodą ar naudojamos siekiant kontroliuoti kitas kibernetines atakas;
  • teismo sprendimu blokuojami ištekliai. Už jų blokavimą yra atsakingos kompetentingos institucijos: Lietuvos Policija, Lošimų priežiūros tarnyba, Lietuvos bankas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Atskirais atvejais į sąrašą gali būti įtraukiami naujai registruojami domenai, kurie, NKSC vertinimu, yra sukurti kenkėjiškai veiklai vykdyti.

Stebėsena

Visa informacija apie Lietuvos interneto teikėjų vykdomą blokavimą pateikiama adresu https://www.nksc.lt/vasaris_stebesena/

Teisinis pagrindas

1. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 13 (1) straipsnis (Įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d)

2. 2023 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas Nr. TN-249 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“