Veikla

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) – pagrindinė Lietuvos kibernetinio saugumo institucija, atsakinga už vieningą kibernetinių incidentų valdymą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą ir informacinių išteklių akreditaciją.

NKSC misija: būti kibernetinio saugumo kompetencijos centru siekiant, kad interneto vartotojai bendraudami, mokydamiesi ir dirdami kibernetinėje erdvėje jaustųsi saugiai.

Patvirtintuose NKSC prie KAM nuostatuose yra numatyti šie pagrindiniai institucijos veiklos tikslai:
  • įgyvendinti nacionalinę kibernetinio saugumo politiką;
  • atlikti Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;
  • atlikti Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas;
  • vykdyti informacijos sklaidos, tyrimų ir analizės kibernetinio saugumo klausimais veiklą.

2017 m. gruodžio 19 d. Seimas priėmė Kibernetinio saugumo įstatymo pataisas, kuriomis konsoliduota informacinių išteklių saugumo sritis. Taip nuo 2018 m. pradžios NKSC „vieno langelio“ principu pagalbą teikia tiek valstybės institucijoms, tiek verslui ir gyventojams. NKSC savo kompetencijos ribose drauge su valstybės įstaigomis ir organizacijomis bei kitais ūkio subjektais sprendžia valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinio saugumo klausimus.NKSC struktūra


NKSC direktorius
Informacijos saugumo departamentas
Bendrųjų reikalų skyrius
Inovacijų ir mokymų skyrius
Akreditavimo skyrius
Kibernetinės gynybos departamentas
Incidentų valdymo skyrius
Sistemų administravimo skyrius
Kritinės informacinės infrastruktūros saugumo skyrius


Vadovas

Rytis Rainys Dr. Rytis Rainys (gimęs 1976-06-24) nuo 2018 m. balandžio 3 d. paskirtas 4 metų kadencijai dirbti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM direktoriumi.

Išsilavinimas:
Technologijos mokslų daktaro laipsnis įgytas VGTU 2011-iais;
Elektros ir elektronikos inžinerijos magistro laipsnis įgytas VGTU 2005-iais, tos pačios krypties bakalauras 1999-iais.


Darbinė patirtis:
nuo 2018-01 iki 2018-03 dirbo Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie KAM Kibernetinės gynybos departamento direktoriumi;
nuo 2017-12 iki 2018-01 dirbo Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyboje prie KAM direktoriaus pavaduotoju;
nuo 2014 iki 2017 dirbo Kazimiero Simonavičiaus universitete (KSU) docentu;
nuo 2010 iki 2017 dirbo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) Tinklų ir informacijos saugumo departamento direktoriumi;
nuo 1999 iki 2010 dirbo RRT vyriausiuoju specialistu;
nuo 1998 iki 1999 dirbo Vilnius metrologijos centre metrologu.

Profesiniai pasiekimai:
2006-2017 laikotarpiu kūrė ir vystė nacionalinį kibernetinio saugumo incidentų tyrimų padalinį CERT-LT;
2015-2016 laikotarpiu įgyvendino Lietuvos mokslų tarybos mokslinių tyrimų projektą Nr. REP-15115 „Ankstyvoji kibernetinių incidentų detekcija kritinėse infrastruktūrose”;
2013-iais sukūrė ir akreditavo Interneto inžinerijos bakalauro studijų programą, o 2018-iais išleido pirmąją KSU interneto inžinerijos absolventų laidą (11 bakalaurų);
2007-2011 laikotarpiu organizavo Europos Komisijos Safer Internet programą Lietuvoje, skirtą kovai su neteisėtu turiniu internete;
2005-iais sukūrė pirmąjį valstybinį kibernetinio saugumo švietimo ir informavimo projektą esaugumas.lt.

Tarptautinė patirtis:
nuo 2018-ųjų yra Lietuvos atstovas ENISA (Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra) valdyboje;
2012-2017 laikotarpiu pirmininkavo tarptautinei darbo grupei – Independent Regulators Group international working group on Networks and information security (IRG WG on NIS);
2011-2018 laikotarpiu dirbo kibernetinio saugumo ekspertu Europos Komisijos koordinuotose misijose Gruzijoje, Kosovo Respublikoje ir Ukrainoje;
2008-2011 laikotarpiu buvo INHOPE (International Association of Internet Hotlines) valdybos narys;
Skaitė pranešimus Europos Komisijos, IGF, ITU, ENISA ir ETSI organizuotuose renginiuose: C-Days 2016, Portugalija; Telecommunications and Media Forum 2015, JAV; World Summit on the Information Society WSIS 2014, Ženeva; ID WORLD annual EMEA Summit 2014, Abu Dhabi; International Forum on Cyber Security FIC-2014, Lille; 9th ETSI Security Workshop 2014, Sophia Antipolis.