Veikla

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) – pagrindinė Lietuvos kibernetinio saugumo institucija, atsakinga už vieningą kibernetinių incidentų valdymą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą ir informacinių išteklių akreditaciją.

NKSC misija: būti kibernetinio saugumo kompetencijos centru siekiant, kad interneto vartotojai bendraudami, mokydamiesi ir dirbdami kibernetinėje erdvėje jaustųsi saugiai.

Patvirtintuose NKSC prie KAM nuostatuose yra numatyti šie veiklos tikslai:
  • atlikti kibernetinių incidentų stebėseną, analizę, tyrimus ir su kibernetinių incidentų valdymu susijusius veiksmus;
  • atlikti Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;
  • atlikti Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas;
  • atlikti informacinių išteklių bei kibernetinio saugumo subjektų atitikties teisės aktų nustatytiems kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimams vertinimo, priežiūros ir stebėsenos funkcijas;
  • plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje;
  • vykdyti tyrimų ir švietimo kibernetinio saugumo klausimais veiklą;
  • užtikrinti KAS valdomų ryšių ir informacinių sistemų kibernetinį saugumą;
  • atlikti nacionalinės kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijos funkcijas;
  • koordinuoti kibernetinio saugumo subjektų ryšių ir informacinių sistemų spragų atsakingą atskleidimą.


Teikiamos paslaugos


NKSC sudarė institucijos teikiamų kibernetinio saugumo paslaugų (servisų) sąrašą. Paslaugų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais teisės aktais NKSC priskirtų funkcijų vykdymą remiantis tarptautine FIRST organizacijos praktika „CSIRT Services framework“.

NKSC paslaugų sąrašas


Kitos nuorodos:

Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas

Leidimo apdoroti įslaptintą informaciją išdavimas

Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimasNKSC struktūraNKSC struktūra

Vadovas

LIUDAS ALIŠAUSKASLIUDAS ALIŠAUSKAS

Darbo patirtis
Nuo 2022 m. lapkričio – vadovauja Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos
2020-2022 m. – Informacijos saugos vadovas (CISO), UAB „ConnectPay“
2016-2020 m. – Lietuvos kibernetinio saugumo tarybos narys
2016-2020 m. – Informacijos saugumo departamento vadovas, AB „Ignitis grupė“
2015-2016 m. – Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros saugumo pareigūnas, Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
2013-2014 m. – Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo skyriaus vadovas, Krašto apsaugos ministerija
2012-2013 m. – Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo skyriaus specialistas, Krašto apsaugos ministerija
2004-2011 m. – karininkas, Lietuvos kariuomenė

Išsilavinimas
2011-2013 m. Generolo Jono Žemaičio karo akademija, žmogiškųjų išteklių vadyba, magistras
2000-2004 m. Generolo Jono Žemaičio karo akademija, viešasis administravimas, bakalauras


NKSC pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Asmenys, tarnaujantys ar dirbantys Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC), privalo deklaruoti privačius interesus eidami ar vykdydami šias pareigas:

1. valstybės tarnautojai;
2. profesinės karo tarnybos kariai;
3. departamentų direktoriai;
4. skyrių vadovai;
5. NKSC pirkimų komisijų nariai;
6. asmenys, NKSC direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
7. ekspertai, dalyvaujantys NKSC atliekamų pirkimų procedūrose;
8. NKSC viešųjų pirkimų iniciatoriai;
9. NKSC direktoriaus sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai.


NKSC pareigų, dėl kurių kreipiamasi į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą prieš skiriant ar laikinai perkeliant asmenį į pareigas, sąrašas


1. NKSC direktorius;


Vykdomi projektai

Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai - finansuojama iš Europos socialinio fondo


Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai


File Kompleksinių kibernetinių saugumo mokymų 1-3 programų trumpas aprašymas (programų vykdymas baigtas)

File Kompleksinių kibernetinių saugumo mokymų 4-5 programų trumpas aprašymas

File Skaityti daugiau apie projektą