Reglamentavimas

Kibernetinio saugumo reglamentavimas

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas

Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas

Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams aprašas

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika

Valstybės informacinių išteklių reglamentavimas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros reglamentavimas ir identifikavimas

Infrastruktūros objektų, užtikrinančių ypatingos svarbos paslaugų teikimą, vertinimo klausimynas

Infrastruktūros objektų, užtikrinančių ypatingos svarbos paslaugų teikimą, vertinimo klausimyno pildymo rekomendacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros nustatymo lentelės pildymo rekomendacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašo pildymo rekomendacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, išdėstytos prioriteto pagal svarbą tvarka, sąrašo pildymo rekomendacijos instrukcija


Naudinga medžiaga

Kibernetinio saugumo rekomendacijų rinkinys – „Kibernetinis saugumas ir verslas. Ką turėtų žinoti kiekvienas įmonės vadovas“.

Siekiant sustiprinti kibernetinę saugą organizacijose, siūlome vadovautis įvardintomis saugumo kontrolės priemonėmis, skirtomis efektyviai kibernetinei gynybai.

Rizikos analizės vadovas - administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas užtikrinant duomenų, informacinių technologijų ir jomis perduodamų duomenų apsaugą.


Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitos

2020 m.

Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai, apibendrinta informacija

Asignavimų panaudojimas, detali ataskaita

Vertinimo kriterijų rezultatai, detali ataskaita

2019 m.

Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai, apibendrinta informacija

Asignavimų panaudojimas, detali ataskaita

Vertinimo kriterijų rezultatai, detali ataskaita


Statistika

Metinės ataskaitos

Pratybų "Kibernetinis skydas 2022" ataskaita

Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2021 metus

Svarbiausia Lietuvos kibernetinio saugumo būklės statistika ir tendencijos 2021 m – 2022 m. I ketv.

Pratybų "Kibernetinis skydas 2021" ataskaita

2021 metų I pusmečio NKSC CERT-LT ataskaita

Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2020 metus

Pratybų "Kibernetinis skydas 2020" ataskaita

Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2019 metus

Pratybų "Kibernetinis skydas 2019" ataskaita

Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2018 metus

Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2017 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2017 metus

NKSC metinė ataskaita už 2016 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2016 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2015 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2014 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2013 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2012 metus

Visi metiniai pranešimai

Ketvirtinė incidentų statistika

2017 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

Visi ketvirtiniai pranešimai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m.
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4

Metaduomenys


2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4

2022 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2021 m.
2021 metų (nuo 2021 m. sausio 1d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4

2021 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2020 m.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4


2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 2:

- nedetalizuota

- pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcijas

Forma Nr. 4

2020 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2019 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai


2022 m.
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2022 finansinių ataskaitų rinkiniai
2021 m.

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2021 m. III ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2021 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2021 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 finansinių ataskaitų rinkiniai
2020 finansinių ataskaitų rinkiniai
2019 finansinių ataskaitų rinkiniai

NKSC eksploatuojami tarnybiniai automobiliai

Krašto apsaugos ministerija ir vienuolika krašto apsaugos sistemos institucijų bendrai naudojasi Krašto apsaugos ministerijos autoūkio, valdomo Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento, tarnybiniais automobiliais. Siekiant užtikrinti valstybės gynybos, karinių ir kitų krašto apsaugos funkcijų, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą, vykdymą, o taip pat dėl teisės aktuose numatytų išimčių, detali informacija apie naudojamus tarnybinius automobilius, viešai neskelbiama.