Reglamentavimas

Kibernetinio saugumo reglamentavimas

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas

Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas

Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams aprašas

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika


Valstybės informacinių išteklių reglamentavimas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo


Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros reglamentavimas ir identifikavimas

Infrastruktūros objektų, užtikrinančių ypatingos svarbos paslaugų teikimą, vertinimo klausimynas

Infrastruktūros objektų, užtikrinančių ypatingos svarbos paslaugų teikimą, vertinimo klausimyno pildymo rekomendacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros nustatymo lentelės pildymo rekomedacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašo pildymo rekomendacijos instrukcija

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, išdėstytos prioriteto pagal svarbą tvarka, sąrašo pildymo rekomendacijos instrukcijaNaudinga medžiaga

Siekiant sustiprinti kibernetinę saugą organizacijose, siūlome vadovautis įvardintomis saugumo kontrolės priemonėmis, skirtomis efektyviai kibernetinei gynybai.

Rizikos analizės vadovas - administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas užtikrinant duomenų, informacinių technologijų ir jomis perduodamų duomenų apsaugą.

Statistika


Metinės ataskaitos

Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2018 metus

Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita už 2017 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2017 metus

NKSC metinė ataskaita už 2016 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2016 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2015 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2014 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2013 metus

CERT-LT metinė ataskaita už 2012 metus

Visi metiniai pranešimai

Ketvirtinė incidentų statistika

2017 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2017 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2016 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2015 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2014 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2013 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2012 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2011 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2010 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2009 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2008 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų IV ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų III ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų II ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

2007 metų I ketvirčio CERT-LT incidentų statistika

Visi ketvirtiniai pranešimai