Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) vykdo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis dalinai finansuojamą telekomunikacijų sektoriaus projektą „Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – stiprinti NKSC pajėgumus efektyviai koordinuoti ir valdyti kibernetinius incidentus, grėsmes, užtikrinti glaudesnį tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą, informacijos apie grėsmes apsikeitimą.

Už Projekto lėšas atnaujinama NKSC naudojama incidentų valdymo infrastruktūra, įgyjami nauji įrankiai grėsmėms aptikti, analizuoti ir dalintis su Europos partneriais. Dalį Projekto sudaro kvalifikacijos kėlimo mokymai NKSC darbuotojams. Projekto veiklos padidins institucijos pasirengimo lygį kibernetiniams incidentams, leis teikti platesnes ir veiksmingesnes kibernetinio saugumo paslaugas nacionaliniu lygmeniu ir suteiks galimybę dalyvauti bendrose Europinėse bendradarbiavimo programose ir informacijos mainų platformose.